Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sushiss.sc., adres e-mail sushiss.sc@gmail.com.: a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych. b/ Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt c) Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora. e/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. f/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych. g/Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji
 

Lema 4/11,
80-126 Gdańsk

+48 58 380 00 85

Pon - Sob  12:00 - 22:00
Nd  12:00 - 21:00


Świętojańska 98,
81-388 Gdynia

+48 58 380 09 09

Pon - Sob  12:00 - 22:00
Nd  12:00 - 21:00